Domů  »  MAJETEK 

Inventury majetku


Systematická inventarizace majetku s využitím čárového kódu představuje velice efektivní nástroj pro jeho účinnou evidenci a správu.

Snadným způsobem umožní vytvořit detailní databázi majetku, který máte ve správě, můžete při pravidelných či namátkových kontrolách jednoduše zjistit co chybí, který majetek se nenachází na svém místě, kdo za něj zodpovídá, atd.

Existuje řada způsobů elektronické inventarizace. Pokud uvažujete o této možnosti, kontaktujte nás. Rádi Vám poradíme.

postup při zavádění elektronické INVENTARIZACE

Provedeme "zjednodušený stavební pasport místností" kdy vytvoříme nejprve databázi označení místností a k nim příslušných štítků. Štítek místnosti můžeme umístit na zárubně dveří nebo do příslušného katalogu místnosti.

Každý předmět, který spadá do inventarizace, označíme příslušným štítkem s inventárním číslem. Tento štítek na sobě nese stručný popis předmětu, logo společnosti pro případ zcizení a v neposlední řadě také čárový kód. Čárový kód je přiřazen i místnosti, ve které je předmět běžně k nalezení.

                        

        1D kód                                         2D kód                         RFID kód

Inventarizaci poté provádíme čtečkou čárových kódů vybaveno příslušným softwarem, která kódy snímá a dává zpětnou vazbu, zda majetek již nasnímán je, či není, nebo komu a kam patří apod.

Přímo při inventarizaci mimo jiné dostáváme okamžité informace, které předměty se nacházejí jinde, než byly očekávány, případně souhrn předmětů, které chybí zcela.

 

VÝSTUP INVENTURY

  • Inventurní protokol z hlediska účtů hlavní knihy, který slouží jako podklad pro účetnictví.
  • Inventurní protokol o fyzické inventuře, které slouží jako podklad pro aktualizaci údajů o evidenci majetku.