Domů  »  INŽENÝRING   »  Inženýrská činnost  »  Započitatelná podlahová plocha

Započitatelná podlahová plocha - výpočet


Náklady na teplo – pro rozúčtování nákladů na dodávku tepla jsou pravidla stanovena zvláštním předpisem, kterým je vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění.
Náklady na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce (domě) za zúčtovací období rozdělí vlastník na služku základní a spotřební.
Základní složka činí 40 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební služku. Základní složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu (vytápěná plocha) nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné ploše bytu a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce (domě).
Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně podle výše náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění. 
Provádíme tyto výpočty. Pro více informací nás kontaktujte zde.