Domů  »  BUDOVY   »  Pasport využití

Oblasti využití pasportu


Stávající budovy a areály bez aktuální digitální dokumentace, tvorba orientačních plánů, map, navigací, výměry venkovních ploch, veřejné instalace, sítě a osvětlení, majetek a vybavení. To využijete např. pro:

 •  Legalizace stávajících staveb bez stavebního povolení
 • Zhotovení dokumentace skutečného stavu, soupisy, souhrny, ...
 • Podklady pro rekonstrukce, bourání, pronájmy či plánování
 • Plány a plánky únikových cest - PO, BOZP
 • Podklady k  dokumentace pro žádosti o dotace
 • Podklady realitním kancelářím
 • Podklady pro inventarizaci majetku
 • Modelování, vizualizace interiérů, exteriérů, barev, fasád, vybavení a nábytku
 • Reálný 3D model pro ideální rozvržení plánovaných rozmístění: strojů, zařízení, výroby, nábytku...
 • Komplexní nástroj pro vizualizaci, plánování a realizaci zahrad, parků, outdoor zařízení, veřejných prostor
 • Zaměření venkovního mobiliáře a inventáře – podklady pro tvorby map a navigací
 • Návrh sestav, např. strojních zařízení, následné generování požadované dokumentace - řezů, pohledů, kót,...
 • a jiné